UAB „JONIŠKIO GRŪDAI” SUTEIKTAS HALAL SERTIFIKATAS

2020 m. įmonei UAB „JONIŠKIO GRŪDAI” buvo suteiktas HALAL sertifikatas, kuris patvirtina, kad sertifikato priede nurodyti produktai yra gaminami atsižvelgiant į HCL.G:2020 standartą. Į patvirtintų produktų sąrašą patenka tokie, klientų pamėgti produktai, kaip: KOMBI PLUS PRE – START, KOMBI PLUS HERBAL – THERAPY, visaverčiai lesalai broileriams ir kiti.

Išsamų gamybos bei naudojamų sudedamųjų dalių tyrimą atliko UAB „HALAL CONTROL LITHUANIA”, kurie ir suteikė patvirtinantį sertifikatą.

Kalba