UAB JONIŠKIO GRŪDAI SERTIFIKUOTA PAGAL FSSC 22000 STANDARTĄ

Šiuo sertifikatu Lietuvoje yra sertifikuotas vienintelis kombinuotųjų pašarų gamintojas ir tai esame mes!

Trumpai apie standartą:
2009 metais Maisto saugos sertifikavimo fondas (FSSC) išleido FSSC 22000 Maisto saugos sertifikavimo schemą, kurios turinį 2010 m. vasarį įvertino ir pripažino Pasaulinė maisto saugos iniciatyva (angl. GFSI). FSSC 22000 atsidūrė tame pačiame lygyje kaip ir kiti, anksčiau GFSI pripažinti standartai (BRC ir IFS, SQF) ir dabar gali juos pakeisti. FSSC 22000 yra išsikėlusi misiją būti pasaulyje lyderiaujančia, nepriklausoma, pelno nesiekiančia, ISO paremta ir GFSI pripažinta maisto saugos sertifikavimo schema visoje maisto gamybos grandinėje.

Kodėl FSSC 22000 maisto saugos valdymo sistema yra svarbi? Jei įmonės nori būti sertifikuotos pagal FSSC 22000 maisto saugos valdymo sistemą, pirmiausia jos turi taikyti šį standartą. Iš tikrųjų to reikia ne tik sertifikavimui, bet ir FSSC sertifikatas yra labai svarbi maisto saugos sistemos dalis. Aukštos kokybės ir tinkamai parengti dokumentai yra pirmoji veiksmingos maisto saugos sistemos sąlyga. FSSC 22000 sertifikatas suteikia pagarbos ir konkurencinio pranašumo įmonėms.

FSSC 22000 maisto saugos valdymo sistema – kokia nauda verslui?
FSSC 22000 maisto saugos valdymo sistema yra ISO pagrįsta maisto saugos valdymo sistema. Todėl kokybės vadybos sistemą „ISO 9001“ galima lengvai integruoti į aplinkos apsaugos vadybos sistemą „ISO 14001“ ir kitas ISO pagrįstas valdymo sistemas.
Rizikos valdymas yra didžiausias privalumas įmonėms, turintiems FSSC 22000 sertifikatą. Įdiegus šią sistemą, sukuriama saugi gamybos aplinka ir valdymo sistema, leidžianti nuolat valdyti, stebėti, tikrinti ir tobulinti sistemą, o maisto saugos rizika įmonėje valdoma efektyviai. Be to, įmonė apsaugo esamus klientus dėka FSSC 22000 sertifikato.
Remiantis statistika, viena iš keturių įmonių, turinčių FSSC 22000 sertifikatą, reikalauja, kad sertifikatą gautų ir jų tiekėjai. Be to, dėka FSSC 22000 sertifikato, įmonės padidina savo patekimą į rinką. Šiandien dideli mažmenininkai ir tarptautiniai gamintojai reikalauja savo tiekėjų sertifikavimo. Turėdamas FSSC 22000 sertifikatą, šioms įmonėms ar jų produktų tiekėjams sukuriama didelė rinka.
Galiausiai, FSSC 22000 pažymėjimo turėjimas yra tas, kad lengva laikytis teisinių normų. Šiandien viso pasaulio šalys keičia maisto saugos reglamentus. FSSC kriterijai atitinka visus įmonių reikalavimus.

Kalba