Vertybės

ATSAKOMYBĖ

Savo veiklą vykdome ir sprendimus priimame, jausdami atsakomybę visuomenei ir jos grupėms: savo darbuotojams, klientams, akcininkams, įmonėms ir organizacijoms, su kuriomis bendradarbiaujame. Žadame tai, ką galime įgyvendinti, laikomės duotų pažadų. Dirbdami su klientu atsakingai vertiname jo poreikius ir galimybes. Siekiame būti patikimu partneriu.

ORIENTACIJA Į REZULTATĄ

Neapsiribojame tuo, ką turime, keliame sau aukštus, nelengvai pasiekiamus tikslus. Siekiame būti geriausi. Į sudėtingas situacijas žvelgiame optimistiškai, jas vertiname kaip neišnaudotas galimybes. Tikime, kad nėra nepasiekiamų tikslų, todėl ieškome tinkamų priemonių ir nustatome realius įgyvendinimo terminus. Save ir kitus vertiname už darbo rezultatus. Džiaugiamės savo laimėjimais.

DĖMESYS IR PAGARBA

Siekiame pateisinti pasitikėjimą ir kurti ilgalaikę partnerystę su savo klientais, darbuotojais, partneriais. Gerbiame nuomonių įvairovę, kitų įsitikinimus ir požiūrius bei rodome deramą dėmesį. To paties tikimės iš aplinkinių. Atvirai bendraujame tarpusavyje, įdėmiai klausomės vieni kitų. Netoleruojame veidmainystės, intrigų, apkalbų.

ĮGALINIMAS

Problemas sprendžia tas, kas atsakingas už darbą ar veiksmą. Kiekvienas darbuotojas valdo veiklos sritį, už kurią atsako, imasi iniciatyvos, veikia ir sprendžia, suvokdamas bei prisiimdamas atsakomybę už veiklos rezultatą, jo pasekmes organizacijai, klientui, partneriui ir visuomenei. Vadovybė skatina ir remia darbuotojų gebėjimus veikti savarankiškai ir atsakingai.

NUOLATINIS TOBULĖJIMAS

Nuolat siekiame naujų žinių, analizuojame geriausias praktikas, taikome jas patys ir dalijamės su savo klientais, bendradarbiais ir partneriais. Optimalaus situacijos ar problemos sprendimo ieškome, vengdami šabloniškumo, analizuodami skirtingas alternatyvas. Siūlome originalius ir nestandartinius sprendimus.

Kalba