UAB Litagros žemės ūkio centras

UAB „Litagros žemės ūkio centras“ bendrovei priklauso bendrovės: UAB „Aristavos ūkis“, UAB „Kalpokų ūkis“ ir UAB „Šešupės ūkis“, UAB „NORAGRA“ užsiimančias augalininkyste ir gyvulininkyste (pienininkyste); UAB „Ranktinėlių ūkis“, UAB „Beržų ūkis“ ir UAB „Šlapaberžės ūkis“, užsiimančias augalininkyste; UAB „Baušų ūkis“, užsiimančią gyvulininkyste.

Mūsų sėkmės pagrindas – orientacija į ilgalaikę partnerystę ir nuolatinis tobulėjimas, ieškant efektyviausių verslo sprendimų. Mes vykdome savo pažadus, vertiname atvirumą, skatiname iniciatyvą ir savarankiškumą. Valdomose bendrovėse investuojame į šiuolaikinę techniką, užtikriname gamybinio produktyvumo augimą, efektyvų investicijų panaudojimą, geras darbo sąlygas darbuotojams, grąžą akcininkams bei veiklos atitikimą aplinkosauginiams, higienos ir gyvūnų gerovės reikalavimams.

DARBUOTOJAI

Augintojo valdomų žemės ūkio bendrovių gyvulininkystės, augalininkystės, remonto ir eksploatacijos bei buhalterijos padaliniuose dirba apie 220 darbuotojų. Visi vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai yra baigę atitinkamos mokslų srities aukštąsias mokyklas (dažniausiai Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ar Aleksandro Stulginskio universitetą). Vidutinis darbuotojų darbo stažas bendrovėse – apie 15 metų.
Darbuotojai nuolat didina savo kompetenciją dalyvaudami praktiniuose mokymuose bei stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.

GRŪDINIŲ KULTŪRŲ DERLINGUMAS

Litagra vidurkis, grūdinių kultūrų derlingumas, t/ha

MELŽIAMOS KARVĖS

Litagra vidurkis, metinis pieno primilžis iš karvės (t/metai)

INVESTICIJOS

Investicijos, mln. Eur


Kalba